Offentliggjort af: Erhvervsstyrelsen.
Åbenhed:
Årsag til rating: Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 08/03/2016

CVR er statens register for virksomhedsoplysninger, og indeholder oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark. CVRs selvbetjeningsløsning gør det muligt for dig at lave udtræk på forskellige parametre og gemme dem som abonnementer. Bemærk: at du skal oprette en bruger på cvr.dk for at bruge CVRs selvbetjeningsløsningen - det er gratis. Udtrækket fra CVR er et øjebliksbillede over registreringer. Det er virksomhedernes eget ansvar at holde deres data opdateret i CVR.

Oplysningerne om virksomheder i CVR omfatter blandt andet følgende grundoplysninger:

 • CVR-nummer: Otte-cifret nøgle - P-nummer: Unik 10-cifret unik nøgle for en virksomheds produktionsenhed(er)
 • Deltagere (FAD): Personer tilknyttet visse virksomhedstyper
 • Virksomhedens branchekode: Angiver viksomhedens branche (se også datasættet "Branchekoder")
 • Virksomhedsform: Virkshomhedens juridiske form. Fx A/S eller Aps
 • Antal ansatte: Angiver i interval virksomhedens antal ansatte
 • Kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mail (frivillig)
 • Dataformater: CSV, XML og Excel 
 • Virksomhedens adresse: Virksomhedens belliggenhedsadresse 
 • Produktionsenhedens adresse: Produktionsenhedens adresse
 • Navn på FAD: Navne på personer tilknyttet en given virksomhed 
 • Adressen på FAD: Adressen på personer tilknyttet en given virksomhed
Læs mere

Dataressourcer (1)

Yderligere informationer (2)

Yderligere information

Tilføjet den 21.08.2014 21:37
Sidst modificeret 13.07.2015 13:07
Emne Erhverv & industri
Område Stat
Mandat/lovgivning Ikke oplyst
Tidsmæssig dækning Ikke relevant