Offentliggjort af: Danmarks Miljøportal.
Åbenhed:
Årsag til rating: File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: hostname 'miljoeportal.dk' doesn't match either of '*.umbraco.io', 'umbraco.io', '*.scm.s1.umbraco.io', 'scm.s1.umbraco.io', '*.s1.umbraco.io', 's1.umbraco.io'. Attempted on 21/11/2019. Tried 474 times since 22/08/2019. This URL last worked on: 22/08/2019.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 22/11/2019

Danmarks Arealinformation indeholder data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne:

 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Ferskvand
 • Fredninger
 • Grundvand
 • Jagt- og vildtforvaltning
 • Jordforurening
 • Landbrug
 • Lokal- og kommuneplaner
 • Natura 2000
 • Naturbeskyttelse og naturdata
 • Planlægning
 • Råstoffer

Det er muligt at downloade data fra Danmarks Arealinformation enten for et udvalgt område eller for hele landet. Data opdateres hver dag og historik er tilgængelig (se under tilgængelige services) Inde fra Arealinformation kan du udvælge et område og vælge, hvilke datasæt du ønsker at downloade. Data bliver så dannet med det samme med de senest opdaterede data.

De kan downloades i følgende formater:

 • File Geodatabase - gdb
 • Shapefiler - shp
 • Mapinfo - mitab
 • Autodesk Autocad - DXF:R2007 - dxf
 • Autodesk Autocad - DWG_R2007 - dwg
 • Bentley Microstatiosn Design (V8) - dgn
 • Geografy Markup Language - GML

Det er også muligt at downloade landsdækkende temaer, som er dannet ud fra en natlig kørsel. Adgang til disse foruddannede pakker ses nederst på denne side. Disse data kan downloades i følgende formater:

 • File Geodatabase - gdb
 • Shapefiler - shp
 • Mapinfo - mitab

De omtalte data-services er tilgængelige for alle, men kræver en brugeroprettelse, læs mere her.

Læs mere

Yderligere information

Tilføjet den 25.08.2014 16:26
Sidst modificeret 26.04.2016 10:33
Emne Kort & geodata
Sekundært emne Landbrug
Område Stat
Mandat/lovgivning Ikke oplyst
Tidsmæssig dækning Ikke relevant