Offentliggjort af: Aarhus Universitet.
Åbenhed:
Årsag til rating: Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 17/11/2019

Disse kort blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970'erne: Jordtype og arealanvendelse, 1:50.000 Kortet indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser. For at kunne klassificere pløjelagets tekstur, blev der udtaget ca. 36.000 jordprøver i 0 til 20 cm dybde fordelt over hele landet. Resultaterne fra disse analyser blev lagret i et vektortema. Jorden blev opdelt i otte jordtyper. Med udgangspunkt i teksturanalysen blev udbredelsen af de otte jordtyper bestemt i samarbejde med de lokale landbrugskonsulenter. På denne måde blev eksperternes viden kombineret med konsulenternes lokalkendskab. Klassificering af pløjelagets tekstur er primært gennemført på landbrugsarealer og omfatter ikke byer og skovområder. I uklassificerede områder er arealanvendelsen angivet i 12 anvendelsesklasser. Jordtypekort og arealanvendelse, 1:200.000 Kortet indeholder en forenklet udgave af de to ovenstående kort. Kortet indeholder følgende klasser: Jordtyper 1-8, Større byområder, Større søer og Hav.

Udover de to kort med jordtyper og arealanvendelse, findes en række supplerende data, som beskriver jordbunden og landskabet med følgende temaer:

  • Landskabselementer
  • Leret-sandet underjord
  • Lavbundsområderne
  • Okkerklassificering af Jylland
  • Terrænhældning

Data findes i følgende formater: SHP, AVL, DBF, PRJ, SBN, SBX, XML, SHX, LYR Data er åbne og offentlige, men må kun publiceres med reference til Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Læs mere

Dataressourcer (2)

SHP, SHX
Den danske jordklassificering(arc)
SHP SHX
Den danske jordklassificering(Mapinfo)

Yderligere informationer (1)

HTML
Yderligere information samt supplerende data

Yderligere information

Tilføjet den 11.12.2014 13:27
Sidst modificeret 09.07.2015 08:57
Emne Kort & geodata
Sekundært emne Landbrug
Område Stat
Opdateringsfrekvens Aldrig
Mandat/lovgivning Ikke oplyst
Tidsmæssig dækning Ikke relevant