Offentliggjort af: Erhvervsstyrelsen.
Åbenhed:
Årsag til rating: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 14/12/2019

PlansystemDK indeholder planer efter planloven. Kommuner og staten indberetter planer. Alle kan se og hente planer. Planerne kan også ses på Danmarks Miljøportal.

Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af:

 • Lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer)
 • Kommuneplaner
 • Kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner)
 • Kommuneplantillæg
 • Kommuneplanstrategier
 • Zonekort – byzone og landzone samt sommerhusområder
 • Kommuneplanensretningslinjer vedr. natur, detailhandel, kultur- og landskabsinteresse mm. (jf. Planlovens § 11a)

Staten har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx:

 • Kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone) - strandbeskyttelseslinien (300 m beskyttelseszone langs kysterne)
 • Landsplandirektiver

For alle planer findes:

 • Information om planerne (identifikation og egenskaber)
 • Det gældende plandokument (pdf- format).
 • Planernes areal (geografiske udstrækning) vist på kort.
 • Søgemuligheder efter planer, adresser, matrikler mm.
 • Mulighed for at søge efter hvilke planer, der gælder for en adresse, en matrikel eller et indtegnet areal
 • Mulighed for at hente planer (downloade) - mm.
Læs mere

Ressource: “WMS Service(Geoservice)”

WMS Service(Geoservice)
Fil format:
XML
Ressource åbenhed:
Reason: File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='geoservice.plansystem.dk', port=80): Max retries exceeded with url: /wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms (Caused by : [Errno -2] Name or service not known). Attempted on 13/12/2019. Tried 1347 times since 29/01/2016. This URL last worked on: 28/01/2016.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score updated: 14/12/2019
Kvalitetstjek:
Der er en fejl i denne ressource
 • File could not be downloaded
 • Connection error: HTTPConnectionPool(host='geoservice.plansystem.dk', port=80): Max retries exceeded with url: /wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms (Caused by <class 'socket.gaierror'>: [Errno -2] Name or service not known)
 • Attempted on 13/12/2019
 • Tried 1347 times since 29/01/2016
 • This URL last worked on: 28/01/2016.
URL http://geoservice.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms
Opdateret Ingen værdi