Offentliggjort af: SKAT.
Åbenhed:
Årsag til rating: Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 14/12/2019

Datasættet indeholder oplysninger om selskabers skattebetalinger, herunder oplysning om CVR-nr., navn, Indkomstår, administrationsselskabets CVR-nr., selskabstype – administrationsselskab, datterselskab eller enkeltstående/særbeskattet selskab, hvorvidt selskabet er omfattet af tonnageskatteloven eller kulbrinteskatteloven, skattepligtsbestemmelse, skattepligtig indkomst, herunder skattepligtig selskabsindkomst efter kulbrinteskatteloven, underskud, der er fratrukket indkomsten, herunder også underskud, der er fratrukket i selskabsindkomst, jf. kulbrinteskatteloven. Selskabsskatten, herunder også selskabsskat af selskabsindkomst, jf. kulbrinteskatteloven. Skattepligtig kulbrinteindkomst, underskud, der er fratrukket kulbrinteindkomsten samt kulbrinteskatten.

Læs mere

Dataressourcer (3 i en tidsserie)

Yderligere informationer (1)

HTML
Der findes nærmere information om datasættet på SKAT.dk.

Yderligere information

Tilføjet den 18.12.2015 13:00
Sidst modificeret 26.04.2016 10:50
Emne Økonomi
Sekundært emne Samfundsforhold
Område Stat
Opdateringsfrekvens Månedligt
Mandat/lovgivning Ikke oplyst
Tidsmæssig dækning Ikke relevant