Licens: Anden (Åben)
Offentliggjort af: Søfartsstyrelsen.
Åbenhed:
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)

Sejlruter digitaliseret fra diverse søkort siden 2001
TSS: Alle koordinater aflæst fra publikationen 'Ships Routing', IMO, 2007.

OBS! Problematik omkring datum ED50/wgs84. TSS er rettet til så placering er identisk m. gældende søkort. Samlet juni 2009, opdateret dec. 2010.

Læs mere

Dataressourcer (2)

Yderligere informationer (2)

Yderligere information

Tilføjet den 09.05.2016 08:50
Sidst modificeret 09.05.2016 09:18
Emne Transport & trafik
Sekundært emne Kort & geodata
Område Stat
Opdateringsfrekvens Ved ændringer
Mandat/lovgivning Ikke oplyst
Tidsmæssig dækning Ikke relevant