Licens: Anden (Åben)
Offentliggjort af: Erhvervsstyrelsen.
Åbenhed:
Årsag til rating: Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
★★★★★  Linked data - data URIs and linked to other data (e.g. RDF)
★★★★☆  Linkable data - served at URIs (e.g. RDF)
★★★☆☆  Structured data in open format (e.g. CSV)
★★☆☆☆  Structured data but proprietry format (e.g. Excel)
★☆☆☆☆  Unstructured data (e.g. PDF)
Score opdateret: 28/03/2020

Om løsningen
I denne løsning er det muligt – via en system-til-systemadgang – at hente nye og historiske CVR-data offentliggjort af Erhvervsstyrelsen. Løsningen er rettet mod brugere, der ønsker at tilgå CVR-data fra egne systemer i stedet for enkeltopslag på CVR på Virk.

Data opdateres nær realtid, og er baseret på ElasticSearch og JSON. Det er gratis at benytte løsningen, men adgangen forudsætter accept af vilkårene om reklamebeskyttelse.

Hvilke data kan findes?
Løsningen indeholder data fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens register for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder, dvs. oplysninger om navn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte, personkredskreds, tegningsregel, registeret kapital mv. Løsningen indeholder CVR’s fulde historik – dvs. alle registrerede ændringer i både ophørte og aktive virksomheder.

Under yderligere informationer kan du se changeloggen, hvor ændringer i løsningen bliver annonceret.

Hvordan hentes data?
For at få adgang til løsningen skal du skrive til cvrselvbetjening@erst.dk. Herefter vil du få tilsendt en mail med detaljer om adgangen, herunder anmodning om underskrift af en erklæring om, at du vil overholde betingelsen for modtagelse af data om reklamebeskyttede enheder.  Bemærk, at der forekommer sagsbehandlingstid. 

Løsningen giver mulighed for at hente en større mængde data og/eller løbende foretage søgninger i data via ElasticSearch. Erhvervsstyrelsen yder ikke support på anvendelsen af ElasticSearch, men henviser i stedet til en generel indførelse i søgningen i ElasticSearch.

Søgning i data
Søgninger i ElasticSearch fortages via REST-interfacet, som du kan læse mere om her: http://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl.html 

Du kan finde en række søgeeksempler her

Dokumentmodellen findes her:

curl -u "<brugernavn>:<password>" -XGET http://distribution.virk.dk/cvr-permanent/_mapping

 

Dataforklaring - særlige forhold vedrørende enkelte data

Virksomheder med ukendt startdato udstilles med startdatoen 16/10 1999.

Legale ejere registreres i intervaller, og udstilles med en grænseværdi. De udstillede grænseværdier er udtryk for følgende intervaller:

0,05: 5-9,99 %
0,1: 10-14,99 %
0,15: 15-19,99 %
0,2: 20-24,99 %
0,25: 25-33,33 %
0,33: 33,34-49,99 %
0,5: 5-66,65 %
0,6667: 66,66-89,99 %
0,9: 90-99,99 %
1,0: 100 %

 

Det er alene ejerandelene og stemmeandele på 5 pct. eller mere, der registreres i Legale ejere. Det er derfor langt fra sikkert, at de indberettede ejer- og stemmeandele samlet giver 100 pct., ligesom det konkret kan forekomme, at den samlede ejer- og stemmeandel giver 100 pct.

Læs mere

Ressource: “Kom godt igang med Elasticsearch”

Kom godt igang med Elasticsearch

Preview/eksempel

Preview er kun tilgængeligt for data såsom CSV, HTML, regneark og ren tekst.

Fil format:
DOC
Kvalitetstjek:
  • Registreret format:
    XML
  • OBS! Registreret format "XML" matcher ikke format, som angivet af udgiveren af data "DOCX"
  • Sidst tjekket: 28/03/2020
URL https://data.virk.dk/sites/default/files/kom_godt_igang_med_elasticsearch.docx
Opdateret Ingen værdi