Kategori Stat

  • Kontakt Geodatastyrelsen
  • Email: gst@gst.dk
  • Telefon: 72545000

Geodatastyrelsen får Danmark til at hænge digitalt bedre sammen.

Geodata, alle de kolossale mængder af data der kan knyttes til et sted, kan bruges klogt og digitalt intelligent. Derfor kan Geodatastyrelsen bl.a. hjælpe med at sikre, at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges, at ejendomsretten kan administreres, at skibsfarten har opdaterede søkort og at informationer om havet kan registreres og bruges digitalt.

Geodatastyrelsen bygger på en lang tradition for med referencenet, kort, søkort og matriklen at sammenbinde danske steder på land og på vand.