Kategori Stat

SKAT er en del af Skatteministeriet. SKAT sikrer det offentliges indtægter ved at opkræve skatter og afgifter og inddriver gæld til det offentlige.

SKATs primære opgave er at vejlede kunderne og informere om SKATs produkter og ydelser og at sikre en effektiv afregning af skatter og afgifter, herunder administrative afgørelser. Vi skal sikre, at flest mulige af SKATs kunder angiver og betaler korrekt og rettidigt.

Hjemmeside: skat.dk